กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านบะยาว     ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านบะยาว บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ช่องทางการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
   E-Service
   AMSS++
   Social Network
   Q & A ถามตอบ
   แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงเรียนบ้านบะยาว
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงาน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบหรือแผนการจัดหาพัสดุประมาณ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการปี 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
    การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านบะยาว  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      30 คน

สถิติเดือนนี้:   130 คน

สถิติปีนี้:        5637 คน

สถิติทั้งหมด: 12314 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบะยาว เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา


วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยมี นายสราวุธ รุณชัยศรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบะยาว เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา มีการตักบาตร ฟังธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางศาสนา ณ ลานใต้...
เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เวลา10:51:41
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมีบุคลากรเข้าร่...
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา13:35:34
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เดินทางมานิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะยาว


วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย นางสุดสงวน กลางการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางมานิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะยาว ในด้...
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา13:33:31
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของการจัดการ...
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา13:30:56
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco-school Beginner) ปี 2566 – 2569


โรงเรียนบ้านบะยาว ได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco-school Beginner) ปี 2566 – 2569 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา13:28:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านบะยาว ตำบาลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น...
เมื่อ 08 เมษายน 2566 เวลา07:59:54
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)


ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)...
เมื่อ 30 มีนาคม 2566 เวลา09:08:22
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียน...
เมื่อ 30 มีนาคม 2566 เวลา09:06:32
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านบะยาว นำนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไป ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง


วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไป ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง โดยมีกิจกรรมชมการแสดงความสามารถของแมวน้ำ...
เมื่อ 19 มีนาคม 2566 เวลา08:42:23
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการจัดสอบ วัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการจัดสอบ วัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนบ้านบะยาว ขอขอบพระคุณท่าน ศน.ศิรดา พิริยะชัยวรกุล ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบ นักเรียนในการทดสอบ NT และให้การน...
เมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา10:50:22
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (blog)
ประกาศ  แจ้งหยุดเรียน (20 ก.ย.65)
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 19 กันยายน 2565 เวลา20:04:46
เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน     ให้กำลังใจลูกๆ นักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียน ตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 03 กันยายน 2565 เวลา12:54:58
โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 รอบที่ 2  ณ วัดท่าประทุม
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เวลา09:39:45
โรงเรียนบ้านบะยาว ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพ่อสะอาด ซ้ายสุข และครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงไอศกรีมให้กับลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านบะยาว
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 07 สิงหาคม 2565 เวลา09:45:44
การรับวัคซีนเด็ก
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา13:50:48
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา13:46:00
โรงเรียนบ้านะยาว ขอแจ้งหยุดเรียนใน วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นเวลา 1วัน
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา10:12:29
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 19 มิถุนายน 2565 เวลา12:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ต้นแบบนวัตกรรม “BAYOW Model ขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้”
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ต้นแบบนวัตกรรม “BAYOW Model ขับเคลื่...
เมื่อ 31 มกราคม 2566 เวลา10:43:15
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านบะยาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส...
เมื่อ 31 มกราคม 2566 เวลา10:40:24

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0004 สอบถามวันไหว้ครูของโรงเรียน ตั้ม
24 พ.ค. 2566 เวลา14:24:42
14 0
จำนวนรายการทั้งหมด 3 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายสราวุธ รุณชัยศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสราวุธ รุณชัยศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:26
ขอแนะนำ:นางสาวศิรินภา โนนศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวศิรินภา  โนนศรี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

สอนระดับชั้น อนุบาล 2

วิชาที่สอน ทุกวิชา

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:34
ขอแนะนำ:นางสุพัชรี เค้าแคน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุพัชรี  เค้าแคน

ตำแหน่ง ครู 

สอนระดับชั้น อนุบาล 3

วิชาที่สอน ทุกวิชา

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:43
ขอแนะนำ:นายสุเทพ หล้าละคร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสุเทพ  หล้าละคร

ตำแหน่ง ครู 

สอนระดับชั้น ป.1-6

วิชาที่สอน พละ/สุขศึกษา/ประวัติฯ/สังคม

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:51
ขอแนะนำ:นางสาวบุหงา วงศ์ศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวบุหงา วงศ์ศรี

ตำแหน่ง ครู 

สอนระดับชั้น ป.1-6

วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ

 

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:17
ขอแนะนำ:นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น ป.4-6

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์

E-mail 

เบอร์ติดต่อ

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:07
ขอแนะนำ:นายธนพล มหามาตร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายธนพล  มหามาตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สอนระดับชั้น ป.3-6

วิชาที่สอน ภาษาไทย

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:00
ขอแนะนำ:นางสาววริศรา ชากำนัน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาววริศรา  ชากำนัน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สอนระดับชั้น ป.1-2

วิชาที่สอน วิทย์-คณิต

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:10
ขอแนะนำ:นางสาววีรยา เขียวโป โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาววีรยา  เขียวโป

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น ป.1

วิชาที่สอน ทุกวิชา

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:21
ขอแนะนำ:นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น อนุบาล 1

วิชาที่สอน ปฐมวัย

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:30
ขอแนะนำ:นางวิภาดา สวัสดิ์ภูมิ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวิภาดา  สวัสดิ์ภูมิ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น ป.2

วิชาที่สอน ไทย/ศิลปะ/สังคม

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:38
ขอแนะนำ:นายบรรจบ โนราช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายบรรจบ โนราช

ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์

สอนระดับชั้น ป.3-6

วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:46
ขอแนะนำ:นางสาวณปัช อนุสุเรนทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณปัช อนุสุเรนทร์

ตำแหน่ง ธุรการ 

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:54
ขอแนะนำ:นายละนัย โสรัตน์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายละนัย  โสรัตน์

ตำแหน่ง นักการประจำโรงเรียน

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:56:03

อ่านข่าวทั้งหมด...