กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านบะยาว     ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านบะยาว บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ช่องทางการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
   E-Service
   AMSS++
   Social Network
   Q & A ถามตอบ
   แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงเรียนบ้านบะยาว
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงาน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบหรือแผนการจัดหาพัสดุประมาณ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการปี 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
    การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านบะยาว  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      30 คน

สถิติเดือนนี้:   130 คน

สถิติปีนี้:        5637 คน

สถิติทั้งหมด: 12314 คน

 


ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านบะยาว

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2480 โดยนายเจริญ บำรุงกุล  ครูใหญ่  ร่วมกับ นายถา วงค์นารี  ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดำเนินการตั้งขึ้น

          ด้านอาคารสถานที่  เดิมเป็นอาคารชั่วคราว  ตั้งอยู่ในวัดหรือใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนต่อมามีการปลูกสร้างอาคารถาวรในสมัย นายอร่าม จันทร์โสม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และทางราชการสมทบทุนก่อสร้างอาคารถาวร 30,000  บาท  จากนั้นทางคณะครูและชาวบ้านเห็นว่าอาคารหลังเดิมไม่เหมาะสมจึงรื้อสร้างใหม่  เป็นแบบ ป.2 ช.  ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ  มีขนาด  3  ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 12  มิถุนายน  2517  แต่ปัจจุบัน      ขออนุญาตรื้อถอนแล้ว  และนำวัสดุไปสร้างอาคารชั่วคราว  2  ชั้น  3  ห้อง  พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณ        ค่าก่อสร้างแบบ  ป. 1  ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียนงบประมาณ 720,000  บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16  มกราคม  2523  ปี  พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.  201/26  ราคา  359,250  บาท     สร้างเสร็จเมื่อ  14  ตุลาคม  2525

          ปี  2542  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นแปลงปัจจุบัน  ซึ่งได้เป็นอาคารแบบ  สปช.  101/26  แบบ  2    ชั้น  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ  1,026,000   บาท  ปี  2545  ได้รับเงินบริจาคสร้าง   อาคารชั่วคราว  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  220,000  บาท  วันที่  1  กรกฎาคม  2542  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2553  คณะครูและชุมชนได้รับเงินบริจาคร่วมกันสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลังมูลค่า 100,000  บาท  โดยได้รับเพิ่มเติมจากกองทัพอากาศดอนเมือง   เป็นถังไฟล์เบอร์  5  ถัง  มูลค่า  150,000  บาท

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่