กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านบะยาว     ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านบะยาว บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ช่องทางการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
   E-Service
   AMSS++
   Social Network
   Q & A ถามตอบ
   แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงเรียนบ้านบะยาว
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงาน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบหรือแผนการจัดหาพัสดุประมาณ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการปี 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
    การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านบะยาว  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   129 คน

สถิติปีนี้:        5636 คน

สถิติทั้งหมด: 12313 คน

 

นางสาวศิรินภา โนนศรี
นางสาวศิรินภา  โนนศรี ตำแหน่ง ครู คศ.3 สอนระดับชั้น อนุบาล 2 วิชาที่สอน ทุกวิชา  ...

นางสุพัชรี เค้าแคน
นางสุพัชรี  เค้าแคน ตำแหน่ง ครู  สอนระดับชั้น อนุบาล 3 วิชาที่สอน ทุกวิชา  ...

นายสุเทพ หล้าละคร
นายสุเทพ  หล้าละคร ตำแหน่ง ครู  สอนระดับชั้น ป.1-6 วิชาที่สอน พละ/สุขศึกษา/ประวัติฯ/สังคม  ...

นางสาวบุหงา วงศ์ศรี
นางสาวบุหงา วงศ์ศรี ตำแหน่ง ครู  สอนระดับชั้น ป.1-6 วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ    ...

นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี
นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สอนระดับชั้น ป.4-6 วิชาที่สอน คณิตศาสตร์ E-mail  เบอร์ติดต่อ  ...

นายธนพล มหามาตร
นายธนพล  มหามาตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนระดับชั้น ป.3-6 วิชาที่สอน ภาษาไทย  ...

นางสาววริศรา ชากำนัน
นางสาววริศรา  ชากำนัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนระดับชั้น ป.1-2 วิชาที่สอน วิทย์-คณิต  ...

นางสาววีรยา เขียวโป
นางสาววีรยา  เขียวโป ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สอนระดับชั้น ป.1 วิชาที่สอน ทุกวิชา  ...

นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ
นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สอนระดับชั้น อนุบาล 1 วิชาที่สอน ปฐมวัย  ...

นางวิภาดา สวัสดิ์ภูมิ
นางวิภาดา  สวัสดิ์ภูมิ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สอนระดับชั้น ป.2 วิชาที่สอน ไทย/ศิลปะ/สังคม  ...

นายบรรจบ โนราช
นายบรรจบ โนราช ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ สอนระดับชั้น ป.3-6 วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์  ...

นางสาวณปัช อนุสุเรนทร์
นางสาวณปัช อนุสุเรนทร์ ตำแหน่ง ธุรการ   ...

นายละนัย โสรัตน์
นายละนัย  โสรัตน์ ตำแหน่ง นักการประจำโรงเรียน  ...
....