กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านบะยาว     ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านบะยาว บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ช่องทางการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
   E-Service
   AMSS++
   Social Network
   Q & A ถามตอบ
   แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงเรียนบ้านบะยาว
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงาน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบหรือแผนการจัดหาพัสดุประมาณ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการปี 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
    การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านบะยาว  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   129 คน

สถิติปีนี้:        5636 คน

สถิติทั้งหมด: 12313 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    โรงเรียนบ้านบะยาว เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพ

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยมี นายสราวุธ รุณชัยศรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาก...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบั

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประเมินคุณธ...
     ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปก

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรง...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรี

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco-school Beginner) ปี 2566 – 2569 ให้ไ...
    ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (R

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ...
    ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)...
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว นำนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึก

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการจัดสอบ วัดความรู

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการจัดสอบ วัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระด...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ด้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
    โรงเรียนบ้านบะยาวจัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทาง

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
    โรงเรียนบ้านบะยาวรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินง

  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรี...
     โรงเรียนบ้านบะยาวได้นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการประเมินความสามา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู...
    มอบทุนการศึกษาของกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา(ก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเร...
    กิจกรรมวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยท่านผู้อำนวยการ สราวุธ รุณชัยศรี นำคณะครูแ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566  โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโ...
    การเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การเดินทางไกลและแรมคืนล...
    การคัดกรองความสามารถในการฟังและการพูดระดับชั้

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเร...
    กิจกรรมกีฬาสี บะยาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี บะยาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 โด...
    การประชุมเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษา โดยมีท่า...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาวได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โ...
    กิจกรรมให้ความรู้สุขอนามัย

21 พฤศจิกายน 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 3 คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณ...
    โรงเรียนบ้านบะยาวขอขอบพระคุณ ที่ได้มาช่วยกันพ

โรงเรียนบ้านบะยาวขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านผู้นำชุมชน หมู่ที่6และหมู่ที่ 9 คณะกรรมก...
    กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรรา

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสราวุธ  รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร้อมด้วยคณะคร...
    การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ขอ

วันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้เข้ารับการ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement ...
    โรงเรียนบ้านบะยาวขอแสดงความยินดี กับนักเรียนท

โรงเรียนบ้านบะยาวขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนั...
    เข้ารับฟังการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ย

  วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถ...
    ประกาศ  แจ้งหยุดเรียน (20 ก.ย.65)

ประกาศ  แจ้งหยุดเรียน เนื่องด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแ...
    ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มาเลี้ยงไอศกรีมให

โรงเรียนบ้านบะยาว ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองของ ด.ช.ภรัณยู โพธิ์ทอง        ...
    การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอ

เมื่อวันที่​ 23​ สิงหาคม​ 2565 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี จัดกิจกรรม การตอบแบบ...
    มอบทุนการศึกษาของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ     นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศ

โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและ...
    โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการนิเทศคุณครูในโครงกา

เมื่อวันที่​9​ สิงหาคม​ 2565 โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการนิเทศคุณครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้...
     เข้าร่วมการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ว

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี พร้อมด้วยคณะครูแ...
     ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพ่อสะอาด ซ้ายสุข และ

โรงเรียนบ้านบะยาว ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพ่อสะอาด ซ้ายสุข และครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงไ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได...
    การรับวัคซีนเด็ก

การรับวัคซีนเด็ก ให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ที่ รพสต.หนองบัว ม...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำป

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโร...
    เยี่ยมบ้าน

โรงเรียนบ้านบะยาวโดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูแล...
อ่านข่าวทั้งหมด...