กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านบะยาว     ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


"งดให้ งดรับ"

 

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

More...

"งดให้ งดรับ"

 

งดรับ งดให้ของขวัญ   และของกำนัลในทุกโอกาส ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส   ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม  

More...

.

 

More...
.

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านบะยาว บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ช่องทางการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
   E-Service
   AMSS++
   Social Network
   Q & A ถามตอบ
   แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงเรียนบ้านบะยาว
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านบะยาว
    เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านบะยาว  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      63 คน

สถิติเดือนนี้:   1405 คน

สถิติปีนี้:        9600 คน

สถิติทั้งหมด: 31776 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมระบายสีตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมสื่อสารผ่านภาษา กิจกรรมกวีน้อยตามรอ...
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา13:50:49
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567


13 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านบะยาว นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยผลการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดคือ เด็กชาย กวินภพ ผาสุโพธิ์...
เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 เวลา14:33:37
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านบะยาว นายสราวุธ รุณชัยศรีผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝั่งและระลึกถึงพระคุณครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบะยาว...
เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 เวลา14:32:53
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567


  วันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านบะยาว โดย ผอ.สราวุธ รุณชัยศรี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดยท่านสุขุม ทินนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษ...
เมื่อ 05 มิถุนายน 2567 เวลา13:21:16
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านบะยาวได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายสราวุธ รุณชัยศรี ท่านศึกษานิเทศก์ ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน และนางสาวศิรินภา โนนศรี ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารั...
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา10:53:50
โดย:ผู้ดูแลระบบ

เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์รักกันสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาล


วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์รักกันสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง...
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา10:52:34
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13:40:31
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จัง...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13:37:06
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) และอาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.) เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืน


โรงเรียนบ้านบะยาว ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) และอาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.) เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อุดม จันทร์โสดา นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มาให้นโยบายและ...
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:28:52
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม เดิน-วิ่ง หินช้างสี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14


    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง หินช้างสี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 ณ แยกตลาดนัดบ้านโคกงาม-คำหญ้าแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริม...
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:28:06
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (blog)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT2)
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา12:31:06
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT1)
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา09:28:23
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา08:50:20
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT(1)
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา14:25:34
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา14:26:45
ประกาศ  แจ้งหยุดเรียน (20 ก.ย.65)
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 19 กันยายน 2565 เวลา20:04:46
เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน     ให้กำลังใจลูกๆ นักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียน ตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 03 กันยายน 2565 เวลา12:54:58
โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 รอบที่ 2  ณ วัดท่าประทุม
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เวลา09:39:45

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ต้นแบบนวัตกรรม “BAYOW Model ขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้”
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ต้นแบบนวัตกรรม “BAYOW Model ขับเคลื่...
เมื่อ 31 มกราคม 2566 เวลา10:43:15
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านบะยาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส...
เมื่อ 31 มกราคม 2566 เวลา10:40:24

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0005 ทางโรงเรียนจัดงานวันแม่วันไหน มณีพร
08 ส.ค. 2566 เวลา17:38:53
233 1 กิตติพงษ์
0004 สอบถามวันไหว้ครูของโรงเรียน ตั้ม
24 พ.ค. 2566 เวลา14:24:42
256 0
จำนวนรายการทั้งหมด 4 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายสราวุธ รุณชัยศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสราวุธ รุณชัยศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบอร์0910613125

 


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา12:26:51
ขอแนะนำ:นางสาวศิรินภา โนนศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวศิรินภา  โนนศรี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

สอนระดับชั้น อนุบาล 2

วิชาที่สอน ทุกวิชา

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:34
ขอแนะนำ:นางสุพัชรี เค้าแคน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุพัชรี  เค้าแคน

ตำแหน่ง ครู 

สอนระดับชั้น อนุบาล 3

วิชาที่สอน ทุกวิชา

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:43
ขอแนะนำ:นายสุเทพ หล้าละคร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสุเทพ  หล้าละคร

ตำแหน่ง ครู 

สอนระดับชั้น ป.1-6

วิชาที่สอน พละ/สุขศึกษา/ประวัติฯ/สังคม

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:51
ขอแนะนำ:นางสาวบุหงา วงศ์ศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวบุหงา วงศ์ศรี

ตำแหน่ง ครู 

สอนระดับชั้น ป.1-6

วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ

 

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:17
ขอแนะนำ:นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น ป.4-6

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์

E-mail 

เบอร์ติดต่อ

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:54:07
ขอแนะนำ:นายธนพล มหามาตร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายธนพล  มหามาตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สอนระดับชั้น ป.3-6

วิชาที่สอน ภาษาไทย

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:00
ขอแนะนำ:นางสาววริศรา ชากำนัน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาววริศรา  ชากำนัน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สอนระดับชั้น ป.1-2

วิชาที่สอน วิทย์-คณิต

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:10
ขอแนะนำ:นางสาววีรยา เขียวโป โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาววีรยา  เขียวโป

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น ป.1

วิชาที่สอน ทุกวิชา

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:21
ขอแนะนำ:นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น อนุบาล 1

วิชาที่สอน ปฐมวัย

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:30
ขอแนะนำ:นางวิภาดา สวัสดิ์ภูมิ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวิภาดา  สวัสดิ์ภูมิ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

สอนระดับชั้น ป.2

วิชาที่สอน ไทย/ศิลปะ/สังคม

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:38
ขอแนะนำ:นายบรรจบ โนราช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายบรรจบ โนราช

ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์

สอนระดับชั้น ป.3-6

วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:46
ขอแนะนำ:นางสาวณปัช อนุสุเรนทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณปัช อนุสุเรนทร์

ตำแหน่ง ธุรการ 

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:55:54
ขอแนะนำ:นายละนัย โสรัตน์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายละนัย  โสรัตน์

ตำแหน่ง นักการประจำโรงเรียน

 


เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา08:56:03

อ่านข่าวทั้งหมด...